Biotekniikan suuntaavat opinnot, 19 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Suuntaavat opinnot

Yhteyshenkilö

Suvi Ikonen, Piia Asunmaa, Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- Perus- ja suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset tutkinnon aineopintojen suorittamiseen.
Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee biotekniikan perusteet ja pystyy soveltamaan niitä opinnoissaan.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bio- ja ympäristötekniikka 27 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-1511 Biomittausten ja -kuvantamisen perusteet 4 op II  
ELT-70100 Kudosteknologian perusteet 3 op II  
KEB-21200 Molekyylibioteknologian perusteet 3 op II  
YHTTAY-21011 Solun biokemia ja molekyylibiologia 5 op II  
YHTTAY-21021 Solun biologian perusteet 4 op II  
Yhteensä 19 op  

Päivittäjä: Asunmaa Piia, 21.02.2017