Bioteknologian sivuaine, B, 28 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Matti Karp

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee biokemian ja molekyylibiologian perusteita.
Opiskelija osaa työskennellä laboratoriossa ohjatusti.
Opiskelija pystyy soveltamaan tietojaan aihepiiriä koskevien ongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
YHTTAY-20030 Tutkimuksen perusteet ja etiikka 4 op III  
YHTTAY-20051 Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus 2 op III  
YHTTAY-22010 Biomolekyylit 6 op III  
YHTTAY-23020 Aineenvaihdunta 8 op III  
Yhteensä 20 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Kurssi YHTTAY-22090 on pakollisena esitietona kurssille YHTTAY-22111. Kurssi YHTTAY-22040 on pakollisena esitietona kurssille YHTTAY-21071.

Valittava vähintään 8 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
YHTTAY-21071 Molekyylibiologian työt 4 op III  
YHTTAY-22040 Molekyylibiologia 5 op III  
YHTTAY-22090 Biokemian menetelmät 3 op III  
YHTTAY-22111 Biokemian työt 5 op III  

Lisätiedot

Vain biotekniikan opintosuunnan opiskelijoille.
Suositellaan suorittamaan kandidaatin tutkinnossa.

Biotegnologian sivuaineen suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus laajempaan yhteistyöhön Tampereen yliopiston Bioteknologian tutkinto-ohjelman kanssa.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Asunmaa Piia, 21.02.2017