Biolääketieteen tekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Lekkala, Pasi Kallio, Jari Viik, Jari Hyttinen, Minna Kellomäki

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee solubiologian sekä ihmisen anatomian ja fysiologian ja ihmiskehon fysikaalisten ilmiöiden perusteet niin, että osaa soveltaa tätä tietämystään biolääketieteen tekniikan jatkokursseilla.
- Opiskelija hallitsee ydinasiat biomateriaaleista.
- Opiskelija osaa lääketieteellisten instrumentointijärjestelmien ja niiden tuottamien mittaussignaalien perusteet ja ymmärtää järjestelmien mallinnuksen perusteet.
- Opiskelija osaa mitata keskeiset fysiologiset suureet ja arvioida niiden mittaamiseen liittyviä virhe- ja häiriötekijöitä.
- Opiskelija ymmärtää, kuinka lääketieteellisissä laitteissa käytettävät mittausanturit ja aktuaattorit erityyppisten fysikaalisten energioiden muodossa vuorovaikuttavat kudosten ja solujen kanssa, ja osaa myöhemmin hyödyntää näitä vuorovaikutusmekanismeja lääketieteellisten laitteiden ja materiaalien suunnittelussa.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomittaukset ja –kuvantaminen 30 op
Kudosteknologia 30 op
Kudosteknologia 50 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Alla mainitut opintojaksot ovat pakollisia sekä pääaineessa että sivuaineessa sillä poikkeuksella, että sivuaineessa opintojakson YHTAY-21021 voi korvata opintojaksolla SGN-51006 Biology of the Cell.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELT-61100 Ihmisen fysiologia 4 op II  
ELT-61150 Ihmisen fysikaaliset ominaisuudet 4 op II  
ELT-61216 Biomedical Engineering: Signals and Systems 3 op III  
ELT-61226 Biomedical Engineering: Biomaterials 3 op III  
ELT-61236 Biomedical Engineering: Research and Productization 3 op III  
YHTTAY-21021 Solun biologian perusteet 4 op II  
Yhteensä 21 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Vaihtoehtoiset opinnot ovat pakollisia vain pääaineessa, jossa vaihtoehtoisilla opinojaksoilla suuntaudutaan kudosteknologian tai biomittausten ja -kuvantamisen syventäviin opintoihin. Sivuaine täydennetään vain täydentävillä opintojaksoilla opintokokonaisuuden laajuuteen. Opintojaksoa ELT-61406 ei tarvitse suorittaa, jos on suorittanut opintojakson FYS-1270 Laaja Fysiikka IV: Aineen rakenne.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
ASE-2130 Anturifysiikka ja signaalit 5 op 2   III  
ELT-61406 Radiation Physics 3 op 2   III  
ELT-61900 Biolääketieteen tekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op 3   III  
YHTTAY-21052 Soluviljely 5 op 1   III  
YHTTAY-21060 Histoteknologian ja valomikroskopian perusteet 4 op 1   III  

1. Valittava 2 opintojaksoa. Pakollisia vain kudosteknologiaan suuntaavissa opinnoissa.
2. Valittava 1 opintojaksoa. Pakollisia vain biomittauksiin ja -kuvantamiseen tai Biomedical Engineering -opintokokonaisuuteen suuntaavissa opinnoissa.
3. Valittava 1 opintojaksoa. Pakollinen, mikäli kokonaisuuteen tehdään kandidaatintyö.

Täydentävät opintojaksot

KEB-62050 Kemian perustyöt suositellaan kudosteknologiaan suuntaaviin opintoihin.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 25 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
ASE-2130 Anturifysiikka ja signaalit 5 op III  
ASE-2316 Introduction to Microsystem Technology 5 op III  
ASE-3036 Microsensors 5 op III  
ELT-61306 Basics of Medical Electronics 3 op III  
ELT-61406 Radiation Physics 3 op III  
ELT-61500 Terveysteknologia 5 op III  
FYS-1400 Optiikka 5 op III  
KEB-62050 Kemian perustyöt 6 op 1 III  

1. Suositellaan kudosteknologiaan suuntaaviin opintoihin.

Lisätiedot

Biolääketieteen tekniikan pääaineopintoja voi suunnata vaihtoehtoisilla ja valinnaisilla opintojaksoilla seuraaviin syventäviin opintoihin: biomittaukset ja -kuvantaminen sekä kudosteknologia.

Päivittäjä: Kolari Soila, 22.03.2017