Bio- ja ympäristötekniikka, 27 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Rintala, Matti Karp

Osaamistavoitteet

- Kykenee avustamaan ympäristöalan suunnittelu-, tarkastus- ja tutkimustehtävissä.
- Hallitsee tiedon hankintaan, tulkintaan ja soveltamiseen tarvittavat taidot.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
Tuntee biokemian ja mikrobiologian perusteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen biotekniikan eri osa-alueissa, tuntee ympäristöbiotekniikan sekä vesi- ja jätehuoltotekniikan perusteet ja kykenee seuraamaan näiden kehitystä.
- Osaa käyttää ympäristöbiotekniikan perusmenetelmiä työelämässä.
- Ymmärtää biotekniikan sekä vesi- ja jätehuoltotekniikan yhteiskunnallisen merkityksen.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Biotekniikan suuntaavat opinnot 19 op Suositeltava
Ympäristö- ja energiatekniikan suuntaavat opinnot 19 op Suositeltava

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bioengineering 30 op
Ympäristötekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-21100 Mikrobiologia I 3 op II  
KEB-21400 Vesikemia 3 op II  
KEB-21600 Ympäristöanalytiikka 3 op II  
KEB-22000 Ympäristöbiotekniikan operaatiot 3 op III  
KEB-22100 Ympäristötekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot 6 op III  
Yhteensä 18 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Biotekniikan suuntaavista opintojaksoista saadaan vastaavat tiedot kuin opintojaksolla KEB-21000 Biokemia 1. KEB-62050 Kemian perustöiden suorittamista suositellaan Ympäristö- ja energiatekniikan suuntaavissa opinnoissa pääaineen Bio- ja ympäristötekniikka valitseville.

Valittava vähintään 4 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEB-21000 Biokemia I 4 op 1   II  
KEB-21200 Molekyylibioteknologian perusteet 3 op 2   III  
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta 5 op 2   III  
KEB-25300 Hydrologia 3 op 2   II  
KEB-62050 Kemian perustyöt 6 op 1   II  
YHTTAMK-2160 Mikrobiologian laboratoriotyöt 4 op 2   III  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Ympäristö- ja energiantekniikan opintosuunnan opiskelijat suorittavat opintojakson KEB-21000 Biokemia 1. Biotekniikan opintosuunnan opiskelijat suorittavat opintojakson KEB-62050 Kemian perustyöt.
2. Valittava 1 opintojaksoa. KEB-24400 ja KEB-25300 ovat pakollisia opiskelijoille, jotka valitsevat Ympäristötekniikan opintokokonaisuuden DI-vaiheessa. KEB-25300 järjestetään joka toinen vuosi, joten se suoritetaan joko 2. tai 3. opiskeluvuonna. YHTTAMK-2160 ja KEB-21200 ovat pakollisia opiskelijoille jotka valitsevat opintokokonaisuuden Bioengineering DI-vaiheessa. Kaikki 2 merkityt voi sisällyttää opintokokonaisuuteen halutessaan.

Täydentävät opintojaksot

Tarkista opintojaksojen esitietovaatimukset.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 27 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari 0 op 1 III  
KEB-43500 Energiatalous 5 op  
RAK-22610 Geoympäristötekniikan perusteet 5 op  
YHTTAMK-1106 Project Management Tools 3 op  
YHTTAMK-2106 Ecotoxicology 3 op  

1. KEB-12000 on pakollinen pääaineopiskelijoille

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 28.02.2017