Opintojaksot laitoksittain

Opinnot järjestetään opintojaksoina, jotka mitoitetaan opintopisteen tarkkuudella. Yksi opintopiste vastaa 26 ja 2/3 tunnin työtä. Opintojaksojen opetusmuotoina voivat olla luennot, harjoitukset, harjoitustyö, seminaarit, kirjallisuuteen perehtyminen, laboratoriotyöskentely, verkko-opiskelu, monimuoto-opiskelu tai muu tarkoituksenmukainen tapa. Opintojaksojen osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan opetusmuodon edellyttämillä tavoilla. Opintojaksolla voi olla myös esitietovaatimuksia.

Laitos vastaa tarjoamiensa opintojaksojen suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. TTY:n opintojaksotarjonta on kuvattu laitoksittain.

TTY:n lukuvuosiaikataulu koostuu neljästä opetusperiodista, joista kaksi on syyslukukaudella ja kaksi kevätlukukaudella sekä kesäajasta. Jokaisessa periodissa on seitsemän opetusviikkoa ja periodien väleissä tenttiviikot. Pääsiäisvapaan osuessa neljännelle periodille on sen pituus kahdeksan kalenteriviikkoa. Kesäajan pituus on 13 viikkoa.

Tenttitilaisuuksia järjestetään periodien jälkeisillä tenttiviikoilla klo 9, klo 13 ja klo 17 sekä uusintatenttejä periodien aikana maanantai-torstai klo 17 sekä kesäaikana maanantaisin. Lisäksi tenttitilaisuuksia voidaan järjestää perjantaisin ja lauantaisin.


Päivittäjä: Kunnari Jaana, 4.4.2016