TLO-35246 Software Business, 4 cr

Lisätiedot

Lisätietoja opintojakson Moodle-sivuilta.
Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Henri Pirkkalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-35246 2016-01 1 Henri Pirkkalainen
Aura Rapatti
Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö ja tentti.

Osaamistavoitteet

Student understands the basic principles of software business and the special characteristics of software industry. He/she can critically analyze and develop software business models. Student can apply theoretical knowledge and understanding of the software business characteristics to create a solid business plan for a software start-up.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Software industry  Historical development and status of the industry. Value networks in the industry.   
2. Software business models  SaaS models, Open Source etc.   
3. Management and leadership in software business  Leading professionals in software business. Productization and marketing.   
4. Internationalization  Reasons and strategies for internationalization, outsourcing, offshoring.   
5. Business plan for a software intensive company  Software start ups.  Financing, IPR's. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijan osaamista arvioidaan ryhmässä tehtävillä harjoitustyöllä ja itsenäisesti tehtävällä lopputentillä. Saadakseen arvosanan kolme (3) opiskelijan tulee osoittaa hyvää kurssin ydinaineksen osaamista.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Lecture slides             Yes   
Other literature           Muu opintojakson aikana jaettava materiaali (artikkelikokoelma)   Yes   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-35246 Software Business, 4 cr TITA-5800 Software Business, 4 cr  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 26.08.2016