TLO-35040 Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut, 3 op
Business and Competitive Intelligence Methods and Tools

Vastuuhenkilö

Jussi Myllärniemi, Pasi Hellsten

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-35040 2016-01 3 Pasi Hellsten
Jussi Myllärniemi
Juho Poutamo
Osallistuminen luennoille, viikkotehtävät sekä harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opiskelija: 1) ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan prosessin eri vaiheiden merkityksen organisaation toiminnan kannalta, 2) tunnistaa tuntee yleisimmät liiketoimintatiedon analysointiin käytettävät menetelmät sekä 3) ymmärtää, kuinka liiketoimintatiedon hallinnan eri analyysimenetelmiä ja työkaluja voidaan soveltaa.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-35040 Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut, 3 op TITA-4800 Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut, 3 op  

Päivittäjä: Myllärniemi Jussi, 14.04.2016