TLO-11030 Liikennejärjestelmän perusteet, 3 op
Basics of Transport System

Vastuuhenkilö

Hanne Tiikkaja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-11030 2016-01 1 Hanne Tiikkaja
Hyväksytty EXAM-suoritus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa kuvailla perusteet eri liikenne- ja kuljetusmuodoista ja niiden ominaispiirteistä, liikenteen merkityksestä yhteiskunnassa, liikennejärjestelmän suunnittelusta, liikenteen ulkoisista vaikutuksista sekä uusista sovelluksista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Liikenne- ja kuljetustarve ja matkustuskäyttäytyminen     
2. Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet. Turvallinen ja kestävä liikennejärjestelmä osana yhteiskuntaa     
3. Liikennejärjestelmän suunnittelun perusteet. Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteenkytkentä.     
4. Perusteet liikennevirran ominaisuuksista, liikenteen taloudellisista vaikutuksista, turvallisuudesta ja ympäristövaikutuksista, älykkäiden ratkaisujen soveltamisesta sekä liikennetutkimuksista, -malleista ja -ennusteista.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentissä osoitettu ydinaineksen erinomainen hallinta antaa arvosanaksi kiitettävän (5) ja hyvä hallinta arvosanaksi 3.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-11030 Liikennejärjestelmän perusteet, 3 op LIKU-1110 Liikennetekniikan perusteet, 3 op  

Päivittäjä: Pöllänen Markus, 14.04.2016