ELT-81150 Ympäristöterveyden perusteet, 3 op
Environmental Health, Basic Course

Lisätiedot

Kurssiin kuuluu tapaaminen 25.10.2016 ja oppimispäiväkirjan täyttäminen.
Kursilla EI OLE tenttiä, oppimispäiväkirjan palauttaminen riittää.
++++

Vastuuhenkilö

Lauri Sydänheimo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-81150 2016-03 2 Lauri Sydänheimo
Kurssiin kuuluu tapaaminen 25.10 ja oppimispäiväkirjan täyttäminen. Kursilla EI OLE tenttiä, oppimispäiväkirjan palauttaminen riittää. ++++

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa esimerkkejä ja raportoida perusasiat seuraavista aiheista: ravintoon liittyvät ympäristöterveyden kysymykset, epidemiat, pandemiat ja matkailu, energia-alan terveyskysymykset (sähkön tuotanto), tekniikan kehitykseen liittyvät terveyskysymykset sekä ympäristö ja psyykkinen hyvinvointi

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Johdanto ympäristöterveyden tutkimusmenetelmiin     
2. Johdanto riskiarviointiin     
3. Johdanto tärkeimpiin tekijöihin, jotka aiheuttavat ympäristö- ja terveyshaittoja     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentin läpäisyyn vaaditaan puolet koko tentin pistemäärästä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Ympäristöterveys, 2007,   Helena Mussalo-Rauhamaa, Wendla Paile, Jouko Tuomisto ja Heikki S. Vuorinen (toim.)   978-951-656-161-8     https://verkkokauppa.duodecim.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=6161   Kyllä   



Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-81150 Ympäristöterveyden perusteet, 3 op STL-2600 Ympäristöterveyden perusteet, 3 op  

Päivittäjä: Sydänheimo Lauri, 19.10.2016