ELT-81000 WWW-kurssi: Sähkö, elektroniikka ja ympäristö, 2 op
WWW-Course: Electric, Electronics and Environment

Lisätiedot

Opintojakso järjestetään virtuaalikurssina. Opintojaksoon liittyy yksi tapaamiskerta. Opintojakso vastaa opintojaksoja ELT-80020 ja ELT-80030 yhdessä.

Vastuuhenkilö

Lauri Sydänheimo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-81000 2016-01 1 Lauri Sydänheimo
Kurssiin kuuluu tapaaminen ja oppimispäiväkirjan täyttäminen. Kursilla EI OLE tenttiä, oppimispäiväkirjan palauttaminen riittää. ++++

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa raportoida ja esittää perusasiat sekä tehdä yhteenvetoja seuraavista aiheista: sähköjärjestelmät ja niiden ympäristökysymykset, sähkö- ja magneettikentille altistuminen, sähkölaitteiden turvallinen käyttö, sähkötekniikkaan liittyvät terveys- ja ympäristökysymykset, elektroniikkalaitteisiin liittyvien ympäristövaikutusten ja riskien arviointi sekä tuotteiden elinkaarianalyysi ja kierrätys.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sähköjärjestelmät ja niiden ympäristökysymykset  Sähkö- ja magneettikentille altistuminen   
2. Sähkölaitteiden turvallinen käyttö     
3. Sähkötekniikkaan liittyvät terveys- ja ympäristökysymykset     
4. Elektroniikkalaitteisiin liittyvien ympäristövaikutusten ja riskien arviointi     
5. Tuotteiden elinkaarianalyysi ja kierrätys     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentin läpäisyyn vaaditaan puolet koko tentin pistemäärästä. Lisäksi virtuaalitehtävät täytyy olla tehtynä ja palautepäiväkirja täytettynä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   WWW-kurssi: Sähkö, elektroniikka ja ympäristö   Leena Korpinen (toim.)         Kyllä   
Opintomoniste   Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ympäristökysymykset   Leena Korpinen (toim.)   952-15-1079-X       Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-81000 WWW-kurssi: Sähkö, elektroniikka ja ympäristö, 2 op STL-2110 WWW-kurssi: Sähkö, elektroniikka ja ympäristö, 2 op  

Päivittäjä: Sydänheimo Lauri, 20.09.2016