MEI-37200 Virtauskoneet, 5 op
Hydraulic Machines

Lisätiedot

Kurssi luennoidaan suomeksi. Lectures are in Finnish. Viimeinen toteutus lukuvuonna 2016-2017.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Pentti Saarenrinne, Kaj Lampio, Seppo Syrjälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-37200 2016-01 3 - 4 Pentti Saarenrinne
Seppo Syrjälä
Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät ja tentti.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen hydraulisten virtauskoneiden teoriaan ja sen soveltamiseen keskipakopumppujen, puhaltimien ja Kaplanturbiinien suunnittelussa. Pumppujen ja puhaltimien käyttöominaisuudet sekä niiden ilmaisemiseen käytetyt tunnusluvut. Paineiskujen teoria.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy kirjallisen tentin perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-36000 Virtausoppi Pakollinen    
MEI-36200 Kitkallinen virtaus Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-37200 Virtauskoneet, 5 op MEI-74080 Virtauskoneet, 5 op  

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 17.08.2016