MEI-37000 Konvektiivinen lämmönsiirto, 5 op
Convection Heat Transfer

Lisätiedot

Kurssi luennoidaan suomeksi. Lectures are in Finnish. Viimeinen toteutus lukuvuonna 2016-2017.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Pentti Saarenrinne, Kaj Lampio, Seppo Syrjälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-37000 2016-01 3 - 4 Kaj Lampio
Seppo Syrjälä
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja tentti.

Osaamistavoitteet

Tutustuttaa opiskelijat konvektiivista lämmön- ja massasiirtoa hallitsevaan teoriaan ja ratkaisumenetelmiin. Laminaari ja turbulentti sisä- ja ulkopuolinen konvektio. Turbulentin virtauksen ja siihen liittyvän lämmönsiirron numeerinen laskenta.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy kirjallisen tentin perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste             Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-30400 Lämmönsiirto Pakollinen    
MEI-36000 Virtausoppi Pakollinen    
MEI-36200 Kitkallinen virtaus Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-37000 Konvektiivinen lämmönsiirto, 5 op MEI-73800 Konvektiivinen lämmönsiirto, 5 op  

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 17.08.2016