MEI-36200 Kitkallinen virtaus, 5 op
Viscous Fluid Flow

Lisätiedot

Opintojaksolla ei ole toteutuskertaa. Mikäli olet kiinnostunut opintojakson suorittamisesta, ota yhteys opintojakson vastuuhenkilöön.

Vastuuhenkilö

Pentti Saarenrinne, Seppo Syrjälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-36200 2016-01 3 - 4 Pentti Saarenrinne
Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät, harjoitustyö ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää virtauksia hallitsevia yhtälöitä, tulkita yhtälöjärjestelmän käyttäytymistä, valita sopivat ratkaisutavat ja pystyy selittämään saamiaan tuloksia sekä ymmärtää virtausilmiöiden merkityksen kestävien ja energiatehokkaiden laitteiden ja järjestelmien suunnittelussa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Virtauksen peruskäsitteet  Neste-elementin liike   
2. Virtausta hallitsevat yhtälöt  Aikakeskiarvotettu liike  Pyörteisyys, virtafunktio 
3. Turbulentti virtaus ja aikakeskiarvotetut turbulenssimallit  LES, DNS   
4. Monifaasivirtausten perusteet ja faasien välinen kytkentä  Kytkentäparametrit, partikkelien väliset vuorovaikutukset   
5. Epänewtonisten virtausten perusteet     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentillä pyritään mittaamaan asioiden ymmärtämistä, pelkkä ulkoa oppiminen ei riitä parhaisiin arvosanoihin. Arvosana määräytyy tentin perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Turbulence, Introduction to Theory and Applications of Turbulent Flow   F. Nieuwstadt, B. Boersma and J. Westerweel   987-3-319-31599-7     Saatavilla kirjastossa e-kirjana   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-36000 Virtausoppi Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-36200 Kitkallinen virtaus, 5 op MEI-74040 Kitkallinen virtaus, 5 op  

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 16.02.2017