MEI-36000 Virtausoppi, 5 op
Fluid Dynamics

Lisätiedot

Kurssi luennoidaan suomeksi. Lectures are in Finnish.

Vastuuhenkilö

Kaj Lampio, Seppo Syrjälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-36000 2016-01 1 - 2 Kaj Lampio
Seppo Syrjälä
Hyväksytysti suoritettu tentti.

Osaamistavoitteet

Tietää virtausopin eri osa-alueet sekä virtausta hallitsevat yhtälöt. Osaa soveltaa jatkuvuus-liike- ja energiayhtälöitä 1-dimensioisiin sovellutuksiin. Osaa yhteenlaskuperiaatteen ja yksinkertaiset potentiaaalivirtauksen ratkaisut. Pystyy muodostamaan laminaaria virtausta hallitsevat yhtälöt perusvirtaustapauksiin. Ymmärtää turbulentin ja laminaarin virtauksen eron. Osaa käyttää rajakerrosteorian tuloksia putki- ja tasolevyvirtauksessa.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy kirjallisen tentin perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste             Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-36000 Virtausoppi, 5 op MEI-74010 Virtausoppi, 5 op  

Päivittäjä: Syrjälä Seppo, 10.08.2017