KEB-45100 Polttotekniikka, 5 op
Combustion Technology

Vastuuhenkilö

Risto Raiko, Antti Oksanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-45100 2016-01 1 - 2 Antti Oksanen
Anna Pääkkönen
Risto Raiko
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyö ja kirjallinen tentti

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää palamisen peruskäsitteet: Palamisen stökiömetria; massa- ja energiataseet; polton termodynaaminen tasapaino; kemiallinen tasapaino; kemiallinen kinetiikka; yleiset kemialliset reaktiot; Polttolaitteet ja polttotekniset laskentamenetelmät. Kurssin käytyään opiskelija osaa myös suorittaa polttotekniikkaan liittyviä laskentatehtäviä kuten taseita, päästöjä, energiavirtoja jne.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. a) Palamisen stökiömetria: Määritelmät, kaasu- ja nestemäisen sekä kiinteän polttoaineen stökiömetria, kosteus, alistökiömetrinen palaminen b) Massa- ja energiataseet: Taseiden muodostaminen, termodynamiikan 1. pääsääntö, energian vapautuminen, adiabaattinenpalamislämpötila, tulipersän lämpötila  Laskuharjoitukset  Henkilökohtaiset harjoitustyöt 
2. c) Polton termodynaaminen tasapaino: Palautuva ja palautumaton prosessi, entropia, termodynamiikan 2. pääsääntö, faasitasapaino, monikomponenttiset reaktiot, sekoittuminen   Laskuharjoitukset  Henkilökohtaiset harjoitustyöt 
3. d) Polton kemiallinen tasapaino: Määritelmät, yksittäinen ja monikomponenttinen reaktio,tasapainokoostumus  Laskuharjoitukset  Henkilökohtaiset harjoitustyöt 
4. e) Kemiallinen kinetiikka: Reaktionopeuslait ja -aste, eteenpäi ja taaksepäin tapahtuva reaktio, elementtaarireaktio, reaktionopeus.  Laskuharkoitukset  Henkilökohtaiset harjoitustyöt 
5. f) Yleiset kemialliset reaktiot g) Massansiirron perusteet h) Pisaran höyrystyminen ja palaminen i) Kiinteän polttoaineen palaminen  Laskuharjoitukset  Henkilökohtaiset harjoitustyöt 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentissä mitataan asioiden ymmärtäminen ja palamislaskujen osaaminen. Arvostelun %-osuudet voivat hieman vaihdella riippuen tentin tasosta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Combustion Fundamentals   Weber, Roman         Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
KEB-41200 Energiatekniikan perusteet tai vastaavat tiedot.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-45100 Polttotekniikka, 5 op ENER-6010 Polttotekniikka, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 08.04.2016