KEB-43500 Energiatalous, 5 op
Energy Economics

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Henrik Tolvanen, Anna Pääkkönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-43500 2016-01 3 Anna Pääkkönen
Henrik Tolvanen
Kirjallinen tentti ja hyväksytysti suoritettu harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Antaa syvälliset tiedot energiataloudellisista laskentamenetelmistä. Näitä tietoja opiskelija pystyy soveltamaan energialaitosten suunnittelun, käytön, energiahinnoittelun ja energiakaupan tarpeisiin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Energiatalouden peruskäsitteet ja peruslaskentamenetelmät, aikasarjat, pysyvyyskäyrät, Energian tuotannon, käytön ja energian säästön kustannusten laskentamenetelmät. Investointipäätöksen teon epävarmuustekijät. Hintatariffit. Kustannussuoramenetelmät ja niiden käyttösovellukset. Energiantarpeen ennustaminen. Scenaario-tarkastelumenetelmä. Yhdistetyn lämmön ja sähköntuotannon kustannusten laskenta ja jako lämmölle ja sähkölle. Exergia-käsite. Sähkö- ja lämpötehon priimaus yhteistuotannossa. Energiantuotantolaitoksen optimaalinen rakenne ja koko. Teollisuuden energiankulutus aloittain. Energiakustannusten vaikutus kansantalouteen. Energialaitosten käytön optimointi. Energiataloudelliset optimointimenetelmät (erityisesti PINCH- ja Exergia-analyysit). Sähköliiketoiminnan peruskäsitteet ja sähkömarkkinoiden ja muiden energiamarkkinoiden vapautuminen. Sähkökaupan nykytila, sähköpörssi ja muut osapuolet. Energia-alan rakennemuutos. Päästökauppa.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kirjallinen tentti, jossa essee-kysymyksiä ja laskutehtäviä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu kirjallisuus   Energy and climate change         https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015SpecialReportonEnergyandClimateChange.pdf   Kyllä   
Opintomoniste   Energiatalous   Risto Raiko, Anna pääkkönen, Henrik Tolvanen         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-40000 Energiatekniikan perusteet Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
KEB-41200 Energiatekniikan perusteet tai vastaavat tiedotVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-43500 Energiatalous, 5 op ENER-8100 Energiatalous, 5 op  

Päivittäjä: Pääkkönen Anna, 10.01.2017