KEB-43300 Ydinvoimalaitokset, 4 op
Nuclear Power Plants

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2016-2017.

Vastuuhenkilö

Risto Raiko, Antti Oksanen, Anna Pääkkönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-43300 2016-01 - Anna Pääkkönen
kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa lämpöteknistä ja muuta osaamistaan suomalaisten kevytvesireaktori-ydinvoimaloiden prosesseihin ja laitteisiin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Reaktoritekniikan teoreettiset perusteet ja kevytvesireaktorin toiminta. PWR- ja BWR-ydinvoimalaitokset. Ydinvoimalaitosten rakenne, toiminta ja turvajärjestelmät. Ydinvoimalaitosten käyttäytyminen häiriötilanteessa. Prosessien laitteet ja laskentamenetelmät. Polttoainehuolto ja käytetyn polttoaineen loppusijoitus. Tietoja suomalaisista ydinvoimaloista.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Ydinvoimalaitokset   Risto Raiko         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-40000 Energiatekniikan perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-43300 Ydinvoimalaitokset, 4 op ENER-8220 Ydinvoimalaitokset, 4 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 08.04.2016