KEB-43300 Ydinvoimalaitokset, 4 op
Nuclear Power Plants

Toteutuskerta KEB-43300 2016-01

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2016-2017.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Anna Pääkkönen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

kirjallinen tentti.

Kohderyhmät

Automaatiotekniikka , Jatkotutkinto-opiskelijat , Konetekniikka , Sähkötekniikka , Teknis-luonnontieteellinen , Ympäristö- ja energiatekniikka


Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Opintomoniste Ydinvoimalaitokset Risto Raiko Suomi Kyllä