KEB-43200 Voimalaitostekniikka, 5 op
Thermal Power Plants II

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Risto Raiko, Antti Oksanen, Anna Pääkkönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-43200 2016-01 1 - 2 Risto Raiko
Henrik Tolvanen
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö sekä kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Antaa taidon arvioida syvällisesti nykyisiä ja lähitulevaisuuden voimalaitoksia sekä niiden toimintaa ja kehitysmahdollisuuksia

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kurssissa käydään syvällisesti läpi seuraavat aihealueet: termiset virtauskoneet, diffuusorit, suuttimet, kaasuturbiinien kehitysmahdollisuudet, kombiprosessit, uudet topping-prosessit, paineistetu poltto ja kaasutus, leijutekniikka, tuulivoimalaitokset, CO2-vapaa poltto, polttokenno, aurinkoenergia, energian varastointi, kompressorit, polttomoottorit, ahdin, polttoaineen ruiskutus, sytytys, moottorien tuleva kehitys.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kirjallinen tentti, joka koostuu essee-kysymyksistä (40%) ja laskutehtävistä (60%)

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Voimalaitostekniikka   Risto Raiko         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-43100 Höyrytekniikka Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-43200 Voimalaitostekniikka, 5 op ENER-8240 Voimalaitostekniikka, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 08.04.2016