KEB-43100 Höyrytekniikka, 5 op
Thermal Power Plants I

Vastuuhenkilö

Risto Raiko, Antti Oksanen, Anna Pääkkönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-43100 2016-01 3 - 4 Anna Pääkkönen
Henrik Tolvanen
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja kirjallinen tentti

Osaamistavoitteet

Antaa syvälliset tiedot höyryvoimalaitoksista ja niiden komponenteista. Opiskelija osaa valita höyryvoimalaitokselle sopivat prosessiarvot ja prosessikytkennän, osaa lämpöteknisesti mitoittaa voimalaitoksen pääkomponentit, kuten lämmönsiirtimet ja höyrykattilan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Höyryvoimalaitosten kiertoprosessi, laitosten rakenne ja komponenttien toiminta ja mitoitus. Energian säästö. Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto. Kaukolämpöjärjestelmät. Laitosten käyttö ja säätö. Varolaitteet. Höyryprosessien laskentamenetelmät. Turbiinit. Voimaloiden mitoitus ja suunnittelu. Höyrykattilan lämmönsiirron mitoitus. Esilämmitysjärjestelmän ja muiden lämmönsiirtimien mitoitus. Pölypoltto-, leijupoltto- ja soodakattiloiden toiminta ja mitoitus. Voimalaitosprosessien mallinnus.     
2. Höyryvoimalaitosten kehitystrendit.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

tentti koostuu luentoihin ja luentomonisteeseen perustuvista essee-kysymyksistä 40% ja laskutehtävistä 60%.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Höyrytekniikka   Raiko & Saarenpää         Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
KEB-41200 tai KEB-40000 Energiatekniikan perusteet tai vastaavat tiedotVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-43100 Höyrytekniikka, 5 op ENER-8200 Höyrytekniikka, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 08.04.2016