KEB-41500 Teollisuuden prosessit, 4 op
Industrial Processes

Vastuuhenkilö

Jukka Konttinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-41500 2016-01 1 Jukka Konttinen
Anna Pääkkönen
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa suomalaisen teollisuuden tärkeimmät prosessit, kuten metsäteollisuuden, perusmetallien valmistuksen ja kemian teollisuuden prosessit.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Prosessiesimerkit     
2. Aine- ja energiataseet     
3. Prosessien ympäristövaikutukset ja energian käyttö     
4. Prosessien kehitysmahdollisuudet     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opetettujen asioiden ymmärtämistä mitataan kirjallisella tentillä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Teollisuuden prosessit   Jukka Konttinen         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-41500 Teollisuuden prosessit, 4 op ENER-7010 Teollisuuden prosessit, 4 op  

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 13.02.2017