KEB-40000 Energiatekniikan perusteet, 5 op
Fundamentals of Energy Engineering

Vastuuhenkilö

Henrik Tolvanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-40000 2016-01 1 - 2 Anna Pääkkönen
Henrik Tolvanen
kurssin suoritukseen kuuluu tentti ja pakollinen harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa perustiedot energiatekniikasta, siihen liittyvistä prosesseista ja niiden päästöistä. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa yleisimpien lämpövoimaprosessien peruslaskentamenetelmiä ja ymmärtää prosesseissa käytettävien laitteiden toimintaperiaatteita. Kurssilla käydään läpi polttoprosessien tuottamia päästöjä ja niiden muodostus-, vähentämis- ja puhdistusmenetelmiä sekä opetellaan eri laskentatyökalujen käyttöä. Lisäksi käydään läpi Suomen energianhuollon ominaispiirteet ja voimalaitostyypit.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Energianmuuntoprosessien termodynaamiset perusteet, termodynamiikan pääsäännöt ja tilanmuutokset; Energiaprosessien peruslaskentamenetelmät; Lämpövoimakoneiden kiertoprosessit; Uusiutuvat energian lähteet; Höyryvoimalaitokset; Ydinvoimalat; Kaukolämpö; Kaasuturbiinit ja polttomoottorit; Rakennusten energiantarve, astepäiväluku; Jäähdytysprosessit; Suomen nykyinen ja tuleva energiahuolto; Energialaitosten perussäätötavat; Energian tuotannon ympäristövaikutukset; Polttotekniikan perusteet; Savukaasujen primäärit puhdistusmenetelmät; Pienpartikkelit ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet; Ilmansaasteiden leviäminen ilmakehässä;      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kirjallinen tentti koostuu osasta 1, jossa ei saa olla kirjallista materiaalia esillä sekä osasta 2, jossa saa käyttää kirjallista materiaalia. Osan 1 painoarvo tenttituloksesta on 40 % ja osan 2 painoarvo 60%. Kurssin suoritukseen kuuluu myös harjoitustyö.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-40000 Energiatekniikan perusteet, 5 op KEB-41100 Ilmansuojelu, 3 op +
KEB-41200 Energiatekniikan perusteet, 3 op
 

Päivittäjä: Hämäläinen Virpi, 22.09.2016