KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor Thesis Seminar

Lisätiedot

Opintojakso on pakollinen kandidaattityön tekijöille ja siihen liittyvä työmäärä sisältyy kandidaattityöstä annettaviin opintopisteisiin. Lukuvuonna 2013-2014 ja sen jälkeen aloittavien opiskelijoiden tutkintovaatimuksiin kuuluu kandidaatintyöseminaari. Opintojakson voivat myös aiemmin aloittaneet opiskelijat. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Jukka Rintala, Riikka Lahtinen, Marja Palmroth, Anna Pääkkönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-12000 2016-01 1 - 2 Riikka Lahtinen
Marja Palmroth
Anna Pääkkönen
Hyväksytysti suoritetut tieteellisen kirjoittamisen luennot, kirjaston tiedonhankintakoulutus, kielenhuollon verkkotesti ja kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte. Aktiivinen osallistuminen kandidaatintyöseminaariin ja siihen liittyvien osatehtävien suorittaminen. Suullinen esitys omasta kandidaattityöstä ja toisen kandidaattityön opponointi.
KEB-12000 2016-02 3 - 4 Terttu Hukka
Marja Palmroth
Anna Pääkkönen
Hyväksytysti suoritetut tieteellisen kirjoittamisen luennot, kirjaston tiedonhankintakoulutus, kielenhuollon verkkotesti ja kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte. Aktiivinen osallistuminen kandidaatintyöseminaariin ja siihen liittyvien osatehtävien suorittaminen. Suullinen esitys omasta kandidaattityöstä ja toisen kandidaattityön opponointi.
KEB-12000 2016-03 5 Terttu Hukka
Riikka Lahtinen
Marja Palmroth
Seppo Syrjälä

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa teknistieteellisen tekstin kirjoittamisen perusteet sekä osaa esitellä kandidaatintyönsä ydinasiat selkeästi muille kandidaatintyöntekijöille. Hän on oppinut etsimään erilaisia lähteitä tekstinsä tueksi, ja hän arvioi lähteitä kriittisesti. Opiskelija osaa laatia realistisen aikataulun ja hän työskentelee suunnitelmallisesti. Opiskelija osaa antaa palautetta muiden opiskelijoiden kandidaatintöistä ja kandidaatintöiden suullisista esityksistä.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytysti suoritetut tieteellisen kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti ja kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte. Aktiivinen osallistuminen kandidaatintyöseminaariin ja siihen liittyvien osatehtävien suorittaminen. Suullinen esitys omasta kandidaattityöstä ja toisen kandidaattityön opponointi.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari, 0 op LTT-21000 Tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatintyöseminaari, 0 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 15.02.2016