ARK-84100 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet insinööreille, 4 op
Introduction to Urban Planning and Design for Engineers

Vastuuhenkilö

Juho Rajaniemi, Minna Chudoba

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-84100 2016-01 4 Juho Rajaniemi
Annuska Rantanen
Harjoitustyönä eritellään omaan koulutusohjelmaan piiristä valittu suunnittelu- tai ongelmatapaus laajemmassa kaupunkisuunnittelun ja tulevan kaupunkikehityksen kontekstissa. Harjoitustyön sijaan voi suoritusvaatimuksena olla käsiteltyjä teemoja tulkitseva kotitentti.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa kaavoituksen keskeiset asiat ja osaa hahmottaa yhdyskuntasuunnittelua ja yhdyskuntarakenteen kehitystä monialaisista ja useiden toimijoiden näkökulmista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yhdyskuntasuunnittelun nykykäytännöt ja ohjausjärjestelmät sekä niiden kehityshistorian pääpiirteet. Lisäksi eritellään yhdyskuntasuunnittelun ja yhdyskuntakehityksen ajankohtaisia ongelmia ja niiden erilaisia tulkintoja.   Suunnitteluprosessit ja toimijat prosessien eri vaiheissa. Yhdyskuntasuunnittelu kaupunkipolitiikan ja talouden kehittämisen konteksteissa.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijan suoritus arvostellaan harjoitustyön, yleisen aktiivisuuden ja mahdollisen muun suorituksen (kotitentti) yhteisarvioinnilla asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Maankäyttö- ja rakennuslaki perusteluineen         Edita, Hki 1999   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-84100 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet insinööreille, 4 op AYS-1100 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet R, 4 op  

Päivittäjä: Chudoba Minna, 17.06.2016