ARK-54300 Kaupunkisuunnittelun simulointi, 3-8 op
City Planning Simulation

Vastuuhenkilö

Olli Teriö, Juho Rajaniemi

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-54300 2016-01 1 - 4 Minna Chudoba
Minna Leppänen
Juho Rajaniemi
Olli Teriö
Osallistuminen ryhmätyöhön, jonka lopputuotoksena ovat tehtävänannon mukaiset suunnitelma-asiakirjat. Kurssin opintopistemäärä suhteutetaan opiskelijan tekemään työmäärään ja tuotokseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärtämys kaupunkisuunnitteluprosessien ja erityisesti yleiskaavoituksen vaiheista ja sisällöstä sekä eri suunnittelualojen ja ammattikuntien osuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista yleiskaavaratkaisujen syntymisessä. Opiskelija on myös tietoinen yleiskaavoitusprosessiin liittyvistä asiakokonaisuuksista, näkökulmista sekä tyypillisistä ongelmista ja niiden erilaisista ratkaisumahdollisuuksista. Lisäksi opiskelijan vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ovat parantuneet ja hän osaa työskennellä monialaisen asiantuntijatyöryhmän jäsenenä. Hän hallitsee oman alansa monimutkaistenkin erityiskysymysten esittämisen siten, että myös muut voivat ymmärtää niiden problematiikan.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 02.02.2017