ARK-54000 Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A, 10 op
Urban Planning and Design, Advanced Course A

Vastuuhenkilö

Juho Rajaniemi, Minna Chudoba

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-54000 2016-01 1 - 2 Minna Chudoba
Juho Rajaniemi
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja esittelytilaisuuksien keskusteluihin sekä hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja/tai yksilöllisesti suoritettu teoreettiseen suunnitteluun painottuva tutkielma.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa yhdyskuntasuunnittelun prosessit yleispiirteisestä konseptoinnista rakentamisen yksityiskohtaiseen ohjaukseen. Hän tunnistaa julkisten kaupunkitilojen suunnittelun ajankohtaiset ilmiöt ja osaa laatia erilaisia yhdyskuntasuunnittelun toiminnallisia ja ympäristöllisiä kehittämisohjelmia ja kehityskuvia. Hän osaa käyttää ja osin myös tuottaa kaavasuunnitteluun liittyviä perusselvityksiä ja osaa soveltaa vuorovaikutteisen suunnittelun käytäntöjä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vuosittain vaihtuvaan teemaan liittyvät teoreettiset ja käytännölliset suunnittelukysymykset. Kaavan toteuttaminen ja rakentamisen ohjaus. Ongelmia ja niiden ratkaisukeinoja kartoittavaa seminaarityöskentelyä. Harjoitustyönä kaupunkisuunnitelma ja/tai lyhyt suunnitteluteoreettinen analyysi kirjallisesti ja suullisesti.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvioinnin pääpaino kohdistuu harjoitustyön tekoprosessiin. Arvostelussa kiinnitetään huomiota siihen, miten monipuolisesti ja innovatiivisesti tekijät ovat ehdotustaan kehittäneet valitsemistaan lähtökohdista. Monitieteellisissä kurssin toteutuksissa harjoitustyötä koskevat osatehtävät räätälöidään opiskelijoiden mukaan alakohtaisesti.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-14000 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet Pakollinen    
ARK-34010 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 Pakollinen    
ARK-34020 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1, harjoitustyö Pakollinen    
ARK-44000 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 2 Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-54000 Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A, 10 op AYS-2510 Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A, 10 op  

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 07.04.2016