ARK-24000 Yhdyskuntasuunnittelun teoria, 3 op
Theory of Urban Planning

Vastuuhenkilö

Minna Chudoba

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-24000 2016-01 1 Minna Chudoba
Hyväksyttävästi suoritettu oppimispäiväkirja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa keskeisiä yhdyskuntien kehitystä selittäviä ja niihin vaikuttaneita teorioita.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Keskeiset yhdyskuntien kehitystä selittävät ja niihin vaikuttaneet teoriat.     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-14000 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 07.04.2016