ARK-14000 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, 12 op
Urban Planning and Design, Basics

Vastuuhenkilö

Panu Lehtovuori

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-14000 2016-01 3 - 4 Anna Hakula
Panu Lehtovuori
Jenni Partanen
Satu-Maaria Sarjala
Riittävä osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin. Luennoilla esitetyn oppiaineiston kuulustelu ja/tai kirjallinen esitys. Vähintään tyydyttävästi suoritetut tutkintotehtävät kunkin jakson oppimäärästä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy muokkaamaan kaupunkitilaa ihmisen mittakaavassa pienoismallien avulla. Opiskelija osaa soveltaa kaupunkiarkkitehtuurin teorioita mallityössä siten, että hän hallitsee tietoisen taiteellisten keinojen käytön. Opiskelija pystyy lukemaan vieraskielistä teoreettista kirjallisuutta ja selittämään oppimiaan ajatusmalleja. Opiskelija pystyy selittämään yleisellä tasolla, mitä yhdyskuntasuunnittelu oppiaineena ja käytäntönä on.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kaupunkitilan taiteellisen esittämisen perustaidot. Teorian ja käytännön välisen yhteyden ymmärtäminen. Yleiskuva yhdyskuntasuunnittelusta.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Harjoitustyöt ja tentti.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu kirjallisuus   kirjallisuus määritellään luentojen yhteydessä erikseen         jaetaan monisteena   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-14000 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, 12 op AYS-2100 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, 12 op  

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 07.04.2016