YHTTAY-20051 Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus, 2 op
Introduction to Interpersonal Communication Skills

Lisätiedot

Tampereen yliopiston opintojakso KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus.

Opintojakso on tarkoitettu vain biotekniikan opiskelijoille. Muiden kuin biotekniikan opiskelijoiden tulee hakea opintojaksolle JOO-oikeus.

Ilmoittautuminen opintojaksolle nettiopsun kautta:
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=202&lvv=2017&ops=166 Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2016-2017.

Vastuuhenkilö

Piia Asunmaa

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-20051 2016-01 - Piia AsunmaaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-20051 Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus, 2 op YHTTAY-20050 Puheviestinnän perusteet, 2 op  

Päivittäjä: Väisänen Outi, 01.08.2017