YHTTAY-20051 Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus, 2 op
Introduction to Interpersonal Communication Skills

Toteutuskerta YHTTAY-20051 2016-01

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2016-2017.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Piia Asunmaa

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakso ja sen toteutuskerta on tarkoitettu opintojen suunnittelua ja suoritusten kirjausta varten.