TTA-71010 Projektinhallinta, 4 op
Project Management

Vastuuhenkilö

Tuomas Ahola

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-71010 2016-01 4 Tuomas Ahola
Lauri Vuorinen
Tentti kurssikirjallisuuden sisällöstä ja hyväksytysti suoritetut harjoitukset.

Osaamistavoitteet

Kurssi perehdyttää opiskelijat projektinhallinnan keskeisiin käsitteisiin, toimintatapoihin ja menetelmiin sekä projektipäällikön rooliin ja tehtäviin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat projektinhallinnan peruskäsitteet ja käytännöt ja osaavat soveltaa keskeisimpiä menetelmiä käytännössä. He myös ymmärtävät, millaisia vaatimuksia projektit kohdistavat erityisesti projektipäällikön rooliin ja tehtäviin. Kurssi keskittyy sellaisiin projektien suunnittelun ja ohjauksen tietoihin, menetelmiin ja taitoihin, joita tarvitaan yksittäisten projektien onnistuneessa johtamisessa projektin koko elinkaarella.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Projektien, projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan keskeiset käsitteet.     
2. Projektinhallinnan perusmenetelmät projektin laajuuden, aikataulun, resurssien, kustannusten, hankintojen ja riskien hallinnassa.     
3. Projektipäällikön rooli, erityisesti projektin organisoinnin ja projektiryhmän johtamisen osalta.     
4. Projektiliiketoiminnan keskeiset teemat eli projektien myynti ja markkinointi, projektiin liittyvät palvelut ja projektiliiketoiminnan johtamisen kokonaisuus.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssi koostuu kurssikirjallisuuteen perehtymisestä sekä sen ymmärtämistä tukevista luennoista, ryhmäharjoituksista ja tentistä. Kurssin suorittaminen edellyttää, että kaikki harjoitustehtävät ja tentti on suoritettu hyväksytysti. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5. Tentti kattaa noin 65% kokonaisarvosanasta ja harjoitukset noin 35%. Tentti perustuu kirjalliseen kurssimateriaaliin, jota luentojen sisällöt tukevat. Ryhmäharjoitukset perustuvat kirjallisen kurssimateriaalin soveltamiseen käytännön esimerkkiprojektissa ja opiskelijoiden analyysityöhön.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Project business   Artto, Martinsuo & Kujala       This is the same material in English (as the Finnish book). Either material can be used as reading for the exam.   Kyllä   
Kirja   Projektiliiketoiminta   Artto, Martinsuo & Kujala       WSOY Oppimateriaalit2006 tai uudempi painos   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-11010 Teollisuustalouden perusteet Suositeltava    
TTA-11016 Basics of Industrial Management Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Teollisuustalouden peruskurssi (tai vastaava).Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-71010 Projektinhallinta, 4 op TTA-71016 Project Management, 4 op  
TTA-71010 Projektinhallinta, 4 op TETA-1031 Projektinhallinta, 4 op  

Päivittäjä: Kolari Soila, 17.06.2016