MEI-30800 Elementtimenetelmän perusteet, 4 op
Finite Element Method

Vastuuhenkilö

Jarmo Poutala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-30800 2016-01 1 - 2 Jarmo Poutala
Harjoituksiin osallistuminen ja harjoitustöiden suoritus. Kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee elementtimenetelmän teoreettiset perusteet ja osaa käyttää valmiita tietokoneohjelmia palkki-, levy-, laatta- ja kuorirakenteiden sekä massiivisten kolmiulotteisten rakenteiden lineaarisen statiikan ratkaisemiseen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lujuusopin elementtimenetelmän teoreettinen tausta. Laskentamallin muodostaminen. Elementtiverkon luominen.     
2. Siirtymäkentän ja rakenteen geometrian interpolointi. Numeerinen integrointi. Elementtityyppien luokittelua. Erilaisten elementtien systeemimatriisien muodostaminen.  Siirtymäkentän interpoloinnin täydellisyysvaatimus ja jatkuvuusehdot.   
3. Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaiseminen. Reunaehtojen huomioon ottaminen.  Virhetarkastelu ja sen huomioon ottaminen laskentamallin adaptiivisessa tarkentamisessa.   
4. Muodonmuutoskentän ja jännityskentän määrittäminen jälkilaskennalla. Tulosten tarkastelua.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana muodostuu tentin pisteistä sekä harjoituksista ja ryhmäharjoitustöistä annettavista lisäpisteistä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Introduction to Finite Elements in Engineering   T., R., Chandrupatla, and A., D., Belegundu       2nd Edition. Prentice-Hall, 1997.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-02100 Mekaniikka Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-30800 Elementtimenetelmän perusteet, 4 op MEI-50300 Elementtimenetelmän perusteet, 5 op  
MEI-30800 Elementtimenetelmän perusteet, 4 op RAK-32300 Elementtimenetelmän perusteet, 4 op  

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 15.04.2016