DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari, 0 op
Bachelor's Seminar on Electrical Energy Engineering

Toteutuskerta DEE-13090 2016-02

Kuvaus

Kevään 2016 kandidaattiseminaari

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Muu suoritus, aikatauluton, Seminaari, Luento, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Jenni Hakanen, Mirka Kulmala, Mervi Miettinen, Kirsi Nousiainen, Suvi Pellinen, Katariina Pitkänen, Miikka Sipilä, Minna Vanhasalo

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut Moodle-tehtävät, hyväksytty osallistuminen seminaareihin ja hyväksytysti kirjoitettu kandidaatintyö. Osallistuminen kirjaston tarjoamaan tiedonhaun opetukseen. Hyväksytysti suoritetut kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte.

Kohderyhmät

Sähkötekniikka , Tekniikan kandidaattiopiskelijat

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakson osasuoritukset tehdään Moodle-kurssin DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari kautta. Kandidaattiseminaarin suoritukseen kuuluu kirjallisen dokumentin ja seminaariesitysten lisäksi osallistuminen kirjaston tarjoamaan tiedonhaun opetukseen sekä hyväksytysti suoritetut kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti ja kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte.

DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari/Lec/01 Fri 13.01.2017 12:00 - 13:00
DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari/Lec/01 Mon 23.01.2017 14:00 - 15:00
DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari/Sem/01 Tue 09.05.2017 10:00 - 12:00
DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari/Sem/01 Tue 09.05.2017 10:00 - 12:00
DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari/Sem/02 Tue 09.05.2017 12:00 - 14:00
DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari/Sem/02 Tue 09.05.2017 12:00 - 14:00
DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari/Sem/04 Tue 09.05.2017 14:00 - 16:00
DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari/Sem/03 Tue 09.05.2017 14:00 - 16:00
DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari/EG01/01 Mon 30.01.2017 14:00 - 16:00
DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari/EG02/01 Fri 03.02.2017 08:00 - 10:00
Kypsyysnäyte, kieli Mon 31.07.2017 16:00 - 16:00
Kypsyysnäyte, suor Mon 31.07.2017 16:00 - 16:00
Seminaariesitys Mon 31.07.2017 16:00 - 16:00
Kirjaston järjestämä tiedonhankintakoulutus Mon 31.07.2017 16:00 - 16:00
Kirjoittaminen 2 Mon 31.07.2017 16:00 - 16:00
Kielenhuollon testi Mon 31.07.2017 16:00 - 16:00
Kirjoittaminen 1 Mon 31.07.2017 16:00 - 16:00