DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari, 0 op
Bachelor's Seminar on Electrical Energy Engineering

Toteutuskerta DEE-13090 2016-01

Kuvaus

Syksyn 2016 kandidaattiseminaari.

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Muu suoritus, aikatauluton, Seminaari, Luento, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Jenni Hakanen, Mirka Kulmala, Mervi Miettinen, Kirsi Nousiainen, Suvi Pellinen, Miikka Sipilä, Minna Vanhasalo

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut Moodle-tehtävät, hyväksytty osallistuminen seminaareihin ja hyväksytysti kirjoitettu kandidaatintyö. Osallistuminen kirjaston tarjoamaan tiedonhaun opetukseen. Hyväksytysti suoritetut kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte.

Kohderyhmät

Sähkötekniikka , Tekniikan kandidaattiopiskelijat

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakson osasuoritukset tehdään Moodle-kurssin DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari kautta. Kandidaattiseminaarin suoritukseen kuuluu kirjallisen dokumentin ja seminaariesitysten lisäksi osallistuminen kirjaston tarjoamaan tiedonhaun opetukseen sekä hyväksytysti suoritetut kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti ja kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte.

DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari/Lec/01 Fri 09.09.2016 14:00 - 15:00
DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari/Lec/01 Mon 19.09.2016 14:00 - 15:00
DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari/Sem/02 Mon 09.01.2017 14:00 - 17:00
DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari/EG01/01 Mon 26.09.2016 14:00 - 16:00
Kypsyysnäyte, kieli Mon 31.07.2017 16:00 - 16:00
Seminaariesitys Mon 31.07.2017 16:00 - 16:00
Kielenhuollon testi Mon 31.07.2017 16:00 - 16:00
Kirjoittaminen 2 Mon 31.07.2017 16:00 - 16:00
Kirjoittaminen 1 Mon 31.07.2017 16:00 - 16:00
Kypsyysnäyte, suor Mon 31.07.2017 16:00 - 16:00