RAK-13030 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi, 3-8 op
Simulation of Building Design Process

Lisätiedot

Rakennustuotanto-opiskelija: ota yhteys Kalle Kähköseen tai Alpo Salmistoon käytännön asioiden sopimista varten.
Rakennesuunnittelu- tai pohjarakentaminen -opiskelija: ota yhteys Olli Kerokoskeen käytännön asioiden sopimista varten.

Vastuuhenkilö

Olli Kerokoski, Kalle Kähkönen, Alpo Salmisto

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-13030 2016-01 1 - 4 Olli Kerokoski
Kalle Kähkönen
Alpo Salmisto
Osallistuminen virtuaalisen rakennushankkeen suunnittelukokoustyöskentelyyn ja kokouksissa sovittavien tehtävien hyväksytty suorittaminen. Kurssista ei järjestetä säännöllisiä luentoja eikä tenttiä. (Esimerkkitapaus, rakennesuunnittelijaopiskelijat: Suunnittelukohteen rakennevaihtoehtojen hahmottelu ja rakennesuunnitelmien laatiminen valitusta vaihtoehdosta, ei detaljisuunnittelua.)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti toimia osana rakennushankkeen suunnitteluprosessia ja hallitsee suunnittelukokouksissa ja pienpalavereissa toimimisen.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Salmisto Alpo, 09.08.2016