RAK-13000 Rakennustekniikan erikoistyö, 3-8 op
Individual Research Work in Civil Engineering

Lisätiedot

Työtä voivat ohjata kaikki rakennustekniikan laitoksen professorit sekä tekniikan tohtorit ja tekniikan lisensiaatit. Työn aihe, aikataulu ja suoritusvaatimukset sovitaan etukäteen yksilöllisesti ohjaajan kanssa.

Vastuuhenkilö

Matti Pentti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-13000 2016-01 1 - 4 Matti Pentti
RAK-13000 2016-02 3 - 4 Toni Teittinen
Nina Tolonen
Hyväksytysti suoritetut tentti, viikkoharjoitukset (pakollisia) ja näyttökoe. CAD ohjelmista opiskelija osaa listata perusgrafiikka-alkiot sekä niiden lisäyksessä ja muokkaamisessa tarvittavat keskeisimmät toiminnot. Hän osaa muunnella piirustuksen ulkonäköä viivatyyppien ja täyttökuvioiden avulla ohjeiden mukaisiksi. Hän osaa käyttää perusgrafiikasta koostettua objektia ja ryhmitellä piirrosta taso-käsitteen avulla. Hän osaa lisätä grafiikkaan merkintöjä kuten esimerkiksi mittoja ja tulostaa piirustuksia paperille. Käytännön harjoitusten kautta hänellä on käyttörutiinia piirustusten tuotantoon. Mallintamisesta hän osaa nimetä tyypillisimmät rakentamiseen liittyvät tietomallit, analyysit ja niiden käyttötarkoitukset.

Osaamistavoitteet

Kirjallisuuteen tai kokeelliseen työskentelyyn perustuvan tutkielman laatimisen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija alan tutkimus- ja suunnittelumenetelmiin ja alan ongelmiin sekä alan kirjallisuuden käyttöön ja tutkielman laatimiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) laatia tutkimussuunnitelman 2) löytää luotettavia, relevantteja ja ajantasalla olevia tiedonlähteitä 3) valita soveltuvan tutkimusmenetelmän ja tehdä luotettavia mittauksia ja määrityksiä 4) analysoida ja arvioida kriittisesti tuloksia tai tietoja 5) vetää tuloksista johtopäätöksiä 6) laatia selkeän ja johdonmukaisen teknisen raportin käyttäen hyvää kieltä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Alan tutkimus- ja suunnittelumenetelmät. Tutkimustyön suunnittelu. Alan kirjallisuuden käyttö. Tutkimustulosten käsittely ja analysointi. Tutkielman laatiminen.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Projektin hallinta, tutkimuksen teko ja tutkielma.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-13000 Rakennustekniikan erikoistyö, 3-8 op RAK-1010 Rakennustekniikan erikoistyö I, 3 op  

Päivittäjä: Leppänen Minna, 27.02.2017