RAK-10100 Rakennusmateriaalien ja rakennejärjestelmien perusteita, 3 op
Introduction to Building Materials and Structural Systems

Vastuuhenkilö

Matti Pentti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-10100 2016-01 1 - 2 Pirjo Kuula
Jussi Mattila
Matti Pentti
Hyväksytysti suoritettu tentti opintojakson sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tärkeimpien talo- ja infrarakentamisessa käytettävien rakennusmateriaalien - raaka-aineet ja valmistusmenetelmät, - keskeiset tuoteominaisuudet ja niihin liittyvät mittasuureet, - materiaalien ja tarvikkeiden keskeisimmät käyttökohteet - talo- ja infrarakentamisessa yleisimmin käytetyt rakennetyypit.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Keskeisten talo- ja infrarakentamisessa käytettyjen rakennusmateriaalien tärkeimmät ominaisuudet  Materiaalien raaka-aineet ja valmistusmenetelmät  Materiaalien energiasisältö ja ympäristökuormitus  
2. Rakennusmateriaalien ominaisuuksia kuvaavat keskeiset suureet  Tuotteiden saatavuuteen ja hankkimiseen liittyvät tiedot   Tuotteiden kehityshistoria  
3. Eri rakennusmateriaaleille soveltuvat käyttökohteet   Materiaaleissa vaikuttavat turmeltumisilmiöt ja muut pitkäaikaiskestävyyteen liittyvät kysymykset  Materiaaliominaisuuksien testausmenetelmät 
4. Talo- ja infrarakentamisessa yleisimmin käytettävät rakennetyypit  Materiaaliominaisuuksille asetetut keskeisimmät vaatimukset   Materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys  

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson tenttiaineistoon kuuluu myös moodlessa käytävän keskustelun seuraaminen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Leppänen Minna, 24.09.2016