RAK-10011 Rakennus- ja kiinteistöala, 4 op
Construction and Real Estate Sector

Lisätiedot

Opintojakso on ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitettu johdantokurssi. Muiden opiskelijoiden osallistumista voidaan rajoittaa, mikäli ilmoittautuneiden määrä ylittää 120.

Vastuuhenkilö

Kalle Kähkönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-10011 2016-01 1 Kalle Kähkönen
Minna Leppänen
Hyväksytysti suoritetut ryhmätehtävät ja opponointitehtävät. Perehtyminen annettuun aihepiiriin ja tästä aiheesta esityksen valmistaminen ja pitäminen ryhmätyöskentelyn osatehtävänä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää rakennus- ja kiinteistöalan kokonaisuutena, alaan liittyvät erilaiset osaamistarpeet sekä tulevien opintojen merkityksen. Lisäksi opiskelija osaa työskennellä ryhmässä ymmärtäen ryhmätyön merkityksen ja tutustuu muihin opiskelijoihin. Opiskelija tunnistaa tutkintojen rakenteet ja tavoitteet. Opiskelija osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja käyttää Hops-työkalua ja opinto-opasta opintojen suunnittelun välineenä. Opiskelija löytää keinoja oman ajankäytön hallintaan. Opiskelija osaa paikallistaa ja hakea tarvitsemansa tiedon ja arvioida saamiaan hakutuloksia akateemisessa tietoympäristössä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojaksoilla tutustutaan seuraaviin teemoihin: - Rakentaminen osana yhteiskuntaa - Rakentaminen kansantaloudessa ja kansalaisten omassa taloudessa - Talonrakentaminen - Infrarakentaminen - Rakentamisen vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen Kukin teema jaetaan neljään alateemaan eli ryhmätehtävään.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijat tutustuvat tehtäviin ryhmissä sekä esittelevät ja opponoivat vuorollaan yhden ryhmätehtävän sisällön. Muut opiskelijat seuraavat esityksiä ja arvioivat ryhmätöiden tuloksia. Toimiminen ryhmässä, esitys ja sen pitäminen, opponointi ja esitystilanteissa keskusteluihin osallistuminen huomioidaan arvostelussa. Arviointiin osallistuvat opettajat ja osin myös muut opiskelijat vertaisarviointina.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-10011 Rakennus- ja kiinteistöala, 4 op RAK-10010 Rakennus- ja kiinteistöala, 3 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.04.2016