MAT-71800 Julkaiseminen LaTeX-järjestelmällä, 2 op
Publishing with LaTeX

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu vain kandiopiskelijoille.

Vastuuhenkilö

Antero Kangas

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-71800 2016-01 3 Antero Kangas
Laskuharjoitukset

Osaamistavoitteet

Muotoilla LaTeXilla dokumentti siistiksi sekä tuottaa ammattimaisen näköisiä PDF-dokumentteja. Kirjoittaa monimutkaisia matemaattisia lausekkeita Sisällyttää kuvia dokumentteihin. Tuottaa piirroksia, taulukoita ja algoritmien kuvauksia Tuntea aputyökaluja kuten BibTex ja pstricks sekä sopeutua julkaisufoorumeiden tyyleihin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Perusteet: Mikä on, asentaminen, LaTeX-dokumentin rakenne, -tekstin rakenne, part, chapter, (sub*)section, paragraph, enumerate, itemize, quote, muotoilukomennot (emph, bold, fill), pakkaukset, yms., käännösprosessi tex [+bib] -> pdf     
2. Matemaattisten kaavojen kirjoittaminen: $...$, \[...\], array, merkit, fontit     
3. Kelluvat objektit table ja figure sekä tabular, tabbing, include graphics     
4. Viittaaminen ja lähdeluettelo: label, cite, ref, footnote, bibliography, contents, BibTex     
5. Omat makrot: newcommand, ifthen, laskurit, hyväksi havaittuja käytäntöjä     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-71800 Julkaiseminen LaTeX-järjestelmällä, 2 op MAT-71806 Scientific Writing with LaTeX, 2 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.04.2016