TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin, 5 op
Introduction to Programming

Vastuuhenkilö

Ari Suntioinen, Essi Isohanni

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-02100 2016-01 1 - 2 Essi Isohanni
Hyväksytysti suoritetut ohjelmointitehtävät ja näiden jälkeen hyväksytysti suoritettu tentti. Ohjelmointitehtävien pisteytyksestä ja arvioinnista kerrotaan tarkemmin kurssialustalla.
TIE-02100 2016-02 3 - 4 Essi Isohanni
Hyväksytysti suoritetut ohjelmointitehtävät ja näiden jälkeen hyväksytysti suoritettu tentti. Ohjelmointitehtävien pisteytyksestä ja arvioinnista kerrotaan tarkemmin kurssialustalla.
TIE-02100 2016-03 5 Essi Isohanni
Eliisa Väkevä
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja näiden jälkeen hyväksytysti suoritettu tentti.

Osaamistavoitteet

Arvosanan "hyvä" saavuttanut opiskelija pystyy toteuttamaan yksinkertaisia ohjelmia itsenäisesti: opiskelija osaa tehtävänannosta muodostaa ongelmaan ratkaisun ja valita oikeat ohjelmointikielen rakenteet sen toteuttamiseksi sekä toteuttaa suunnittelemansa ohjelman ohjelmointikielellä ja testata sen. Opiskelija pystyy tulkitsemaan toisen kirjoittamaa ohjelmaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ohjelman ja algoritmin käsitteet. Pienten ohjelmien suunnitteleminen ja testaus.     
2. Suunnitteleminen jakamalla pienempiin osakokonaisuuksiin: funktiot. Parametrit ja paluuarvon välitys.  Parametrien oletusarvot.  Tyyppiparametrit. Lambda-funktiot. 
3. Ohjelman kontrollirakenteet.     
4. Tiedon tyyppi. Luokat.  Luokan erikoismetodit.   
5. Muuttujat. Näkyvyysalue.     
6. Ohjelmointityyli.     
7. Tiedostojen peruskäsittely.     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin, 5 op OHJ-1110 Laaja ohjelmointi 1, 5 op  
TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin, 5 op OHJ-1100 Ohjelmointi I, 4 op  

Päivittäjä: Isohanni Essi, 24.04.2017