LTT-12301 Kestävän kehityksen perusteet, 5 op
Introduction to Sustainable Development

Vastuuhenkilö

Jukka Rintala, Hannele Auvinen, Marja Palmroth

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
LTT-12301 2016-01 1 - 2 Suvi Ikonen
Marja Palmroth

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa 2000-luvulla ihmiskuntaa kohtaavat globaalit haasteet, erotella ja selittää niiden taustalla olevat syyt ja vetää yhteen niistä nousevat uhat -selittää energiatalouden toimintaperiaatteet -esitellä nykyisen energiantuotannon keskeiset tekniikat ja selittää niiden toimintaperiaatteet -esitellä tulevaisuuden energiantuotannon keskeiset tekniikat ja selittää niiden toimintaperiaatteet -vertailla energiantuotantotapoja niiden riittävyyden ja ympäristörasitteen kannalta ja analysoida niiden tulevaisuuden kehityspotentiaalia -selittää vesi- ja jätehuollon keskeiset tekniikat ja analysoida tulevaisuuden tarpeita -perustella teknologian roolia ongelmien ratkaisussa ja suhteuttaa teknologian tarjoamat mahdollisuudet ratkaistavien ongelmien laajuuteen

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. •Globaalit haasteet: kasvun rajat, väestönkasvu, talouskasvu, energiantarve, vesistön saastuminen ja puhtaan veden riittävyys, eroosio ja monimuotoisuuden väheneminen, ilmakehä ja ilmastonmuutos •Energiatalous: energiamarkkinoiden toimintaperiaatteet, tulevaisuuden ennusteet, skenaariomenettelyt, taloudelliset ohjauskeinot, energiapolitiikan globaalit, eurooppalaiset ja suomalaiset mekanismit •Energiantuotantotekniikat nyt ja tulevaisuudessa •Vesi- ja jätehuollon ratkaisut      

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Environmental Science, Systems and Solutions   McKinney, Schoch, Yonavjak   978-1-4496-6139-7       Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
LTT-12301 Kestävän kehityksen perusteet, 5 op TLU-12301 Kestävän kehityksen perusteet, 5 op  
LTT-12301 Kestävän kehityksen perusteet, 5 op LTT-12300 Kestävän kehityksen perusteet, 4 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 24.07.2017