LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja, 2 op
Career Pathways in Natural Sciences and Engineering

Toteutuskerta LTT-11000 2016-01

Kuvaus

Opintojakso on yhteinen biotekniikan, teknis-luonnontieteellisen ja ympäristötekniikan fukseille. Toteutukseen sisältyy muutamia opintosuuntakohtaisia tilaisuuksia, joista vain omaan osallistutaan, ja lisäksi yhteisiä luentoja. Kullekin opintosuunnalle on selkeyden vuoksi laadittu oma aikataulu (alla). Pieniä muutoksia aikatauluihin saattaa vielä tulla.

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Luento, Vierailuluento, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Piia Asunmaa, Suvi Ikonen, Anna Pitkänen, Miikka Sipilä

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Läsnäolo luennoilla (80%) ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät (harjoitustyö, essee, perusopintojen HOPS).

Kohderyhmät

1. vuosikurssi (fuksit) , Biotekniikka , Teknis-luonnontieteellinen , Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakso on yhteinen biotekniikan, teknis-luonnontieteellisen ja ympäristötekniikan fukseille. Toteutukseen sisältyy muutamia opintosuuntakohtaisia tilaisuuksia, joista vain omaan osallistutaan, ja lisäksi yhteisiä luentoja. Kullekin opintosuunnalle on selkeyden vuoksi laadittu oma aikataulu. Aikataulut löytyvät Moodlesta, ja pieniä muutoksia saattaa vielä tulla.

(Peruttu) LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/GL/01 Fri 02.09.2016 11:00 - 14:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/Lec/01 Tue 06.09.2016 13:00 - 15:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/Lec/01 Tue 13.09.2016 14:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/Lec/01 Tue 20.09.2016 14:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/Lec/01 Tue 27.09.2016 14:00 - 15:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/Lec/01 Tue 25.10.2016 14:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/Lec/01 Tue 01.11.2016 14:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/Lec/01 (*) Tue 29.11.2016 14:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/Lec/01 (*) Thu 08.12.2016 14:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG01/02 Tue 30.08.2016 12:00 - 14:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG01/03 (*) Tue 30.08.2016 14:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG01/02 Tue 06.09.2016 12:00 - 14:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG01/03 (*) Tue 06.09.2016 15:00 - 17:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG07/01 Tue 27.09.2016 15:00 - 17:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG01/01 Tue 27.09.2016 15:00 - 17:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG03/01 Tue 04.10.2016 13:00 - 14:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG01/01 Tue 04.10.2016 14:00 - 15:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG02/01 Tue 04.10.2016 15:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG03/01 Tue 11.10.2016 14:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG02/01 Tue 11.10.2016 14:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG01/01 Tue 15.11.2016 14:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG02/01 Tue 15.11.2016 14:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG04/01 Tue 22.11.2016 14:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG03/01 Tue 22.11.2016 14:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG03/01 Wed 28.09.2016 12:00 - 14:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG06/01 Wed 28.09.2016 14:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG02/01 Thu 29.09.2016 15:00 - 17:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG04/01 Thu 06.10.2016 15:00 - 16:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG08/01 Fri 30.09.2016 08:00 - 10:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG04/01 Fri 30.09.2016 10:00 - 12:00
LTT-11000 Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja/EG05/01 Fri 30.09.2016 14:00 - 16:00