MOL-11200 Materiaalit, 6 op
Materials

Vastuuhenkilö

Pasi Peura, Minnamari Vippola

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MOL-11200 2016-01 1 - 2 Jari Kokkonen
Pasi Peura
Minnamari Vippola
Hyväksytysti suoritetut pikatentit tai perinteinen kirjallinen tentti luentojen sisällöstä sekä hyväksytysti suoritetut harjoitukset täydennysosineen (laskuharjoitukset, verkkotehtävät ja laboratoriotehtävä).
MOL-11200 2016-02 3 - 4 Jari Kokkonen
Pasi Peura
Minnamari Vippola
Hyväksytysti suoritetut pikatentit tai perinteinen kirjallinen tentti luentojen sisällöstä sekä hyväksytysti suoritetut harjoitukset täydennysosineen (laskuharjoitukset, verkkotehtävät ja laboratoriotehtävä).

Osaamistavoitteet

Tavoitteena tuntea yleisimmät konstruktiomateriaalit, niiden rakenteet ja ominaisuudet sekä niiden taustatekijät. Osata soveltaa materiaalitietämystä ja ymmärrystä materiaalien ominaisuuksista materiaalinvalinnassa. Osata analysoida käyttökohteita materiaaleihin liittyvien kriittisten tekijöiden suhteen (kuormitus, ympäristö) ja arvioida konstruktiomateriaalien soveltuvuutta erilaisiin käyttökohteisiin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Johdatus materiaaleihin ja materiaalioppiin     
2. Materiaalien jäykkyys, plastisuus, lujuus, vaurioituminen, väsyminen ja kuluminen sekä niihin liittyvät materiaalinvalinta näkökohdat     
3. Materiaalien termiset, sähköiset ja magneettiset omainaisuudet Materiaalit korkeissa käyttölämpötiloissa sekä materiaalien hapettuminen ja korroosio     
4. Materiaalien mikrorakenne, ominaisuudet ja valmistusmenetelmät Materiaalien lämpökäsittelyt ja faasidiagrammit     
5. Materiaalien ympäristökysymykset     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Materials Engineering, Science, Processing and Design, 2nd Edition   M. Ashby, H. Shevcliff ja D. Cebon   978-0-7506-8391-3       Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MOL-11200 Materiaalit, 6 op MOL-11000 Materiaalit, 4 op  
MOL-11200 Materiaalit, 6 op MOL-1210 Materiaalit, 4 op  

Päivittäjä: Nykänen Juha, 12.04.2016