MEI-02100 Mekaniikka, 6 op
Mechanics

Vastuuhenkilö

Aatu Rundgren

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-02100 2016-01 1 - 2 Aatu Rundgren
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt sekä kaksi välikoetta tai tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee statiikan ja lujuusopin tärkeimmät peruskäsitteet ja yksinkertaisten perusrakennetapausten, kuten veto- ja puristussauvojen, vääntösauvojen, suorien palkkien ja nurjahdussauvojen mitoituksen ja analyysin alkeet. Lisäksi opiskelija ymmärtää materiaalipisteen jännitystilan käsitteen ja osaa tehdä päätelmiä materiaalin kestävyydestä. Opiskelija tuntee väsymismitoituksen alkeet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vapaakappalekuva. Kappalesysteemien taspainotarkastelu. Palkin ja ristikon rasituskuviot.     
2. Lujuusopin peruskäsitteet. Lineaarisesti kimmoisen materiaalin jännitys-venymäyhteys.      
3. Suoran sauvan keskeinen veto- tai puristus. Suoran palkin taivutus päätasossaan.  Yhdistetty veto ja taivutus   
4. Ympyräsylinterisauvan (akselin) vääntö. Ohutseinäisen ontelosauvan vääntö. Suoran sauvan Eulerin nurjahdusteoria.   Epäkeskeisesti puristettu palkki.   
5. Jännitystilan yleinen käsittely. Kolmiulotteisen ongelman pääjännitysten laskeminen. Alkeet materiaalin väsymisestä.  Vertailujännitykset ja lujuushypoteesit.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana muodostuu välikokeiden (tai tentin) pisteistä sekä harjoitustöistä saatavista lisäpisteistä. Arvosanaa 3 vastaa ydinaineksen hyvä osaaminen, arvosanaan 4 vaaditaan ydinaineksen hyvä osaaminen sekä täydentävän tietämyksen osittainen omaksuminen. Arvosana 5 vastaa ydinaineksen kiitettävää ja täydentävien tietojen hyvää osaamista.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Lujuusoppi   Salmi, Pajunen   978-952-9835-67-6     1. painos, 2010   Kyllä   
Kirja   Statiikka   Salmi         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-02100 Mekaniikka, 6 op EDE-02100 Mekaniikka, 6 op  

Päivittäjä: Pajunen Sami, 09.08.2016