MEI-02021 Lämpötekniikka, 4 op
Thermal Sciences

Vastuuhenkilö

Kaj Lampio, Seppo Syrjälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-02021 2016-01 3 - 4 Kaj Lampio
Seppo Syrjälä
Harjoitustyöt ja tentti.
MEI-02021 2016-02 5 Kaj Lampio
Seppo Syrjälä

Osaamistavoitteet

Tietää energian häviämättömyyden eli termodynamiikan 1. pääsäännön sekä työn ja lämmön eron. Osaa ideaalikaasuprosessit mukaan lukien kostean ilman käsitteet. Ymmärtää millä tavalla lämmöstä tehdään sähköä sekä kuinka sähkön avulla jäähdytysprosessi toimii. Osaa laskea 1-dimensioisen lämmönjohtumisen, osaa käyttää konvektiivisen lämmönsiirron korrelaatioita ja tuntee säteilylämmönsiirron peruskäsitteet. Pystyy arvioimaan putkistossa 1-faasivirtauksen painehäviön sekä tarvittavan pumpputehon.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy kirjallisen tentin perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste             Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-02021 Lämpötekniikka, 4 op MEI-02020 Lämpötekniikan perusteet, 4 op  
MEI-02021 Lämpötekniikka, 4 op KEB-40100 Lämpötekniikka, 5 op  

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 23.02.2017