MEI-01100 Teknillinen dokumentointi, 4 op
Technical Documentation

Lisätiedot

Harjoituksia voi tehdä CAD-luokassa tai omalla koneella. Käytettävä SolidWorks Academic Edition -ohjelmisto on saatavissa kotikoneille CAD-luokasta tai IT-helpdeskistä.

Vastuuhenkilö

Mikko Vanhatalo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-01100 2016-01 2 - 4 Ilari Laine
Mikko Vanhatalo
Hyväksytyt harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.
MEI-01100 2016-02 5 Mikko Vanhatalo
Kurssi koostuu harjoitustöistä, lokikirjasta ja EXAM-tentistä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee insinöörin työssä välttämättömän kommunikointitaidon: hän osaa lukea ja laatia koneenpiirustuksia ja kaavioesityksiä sekä osaa käyttää yhtä nykyaikaista CAD-ohjelmistoa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Piirustuslajit: työpiirustus, kokoonpanopiirustus, luonnos, kaaviot.  Dokumenttien hierarkia ja hallintajärjestelmät.   
2. Kuvaamismenetelmät: projektiot, leikkaukset ja mitoitus     
3. Merkinnät: toleranssit, pinnankarheus, geometriset toleranssit, hitsausmerkit.     
4. Kaaviopiirustukset: hydrauliikka, prosessi, automaatio.     
5. 3D-mallinnuksen perusteet  Parametrisen mallin luominen, piirustuksen tuottaminen mallista.   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Koneenpiirustus 1-2   A. Pere   978-951-97096-9-7     Laajempi, käsikirjaksikin soveltuva lähde. Kaikki materiaali ei kuulu kurssiin.   Ei   
Kirja   Solidworks Tietokoneavusteinen suunnittelu   Esa Hietikko   9789522866721     Täydennysmateriaali Solidworksin itseopiskeluun   Ei   
Kirja   Teknillinen piirtäminen   Hasari & Salonen   951-1-20703-1       Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-01100 Teknillinen dokumentointi, 4 op EDE-01100 Teknillinen dokumentointi, 4 op  

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 16.02.2017