MEI-42200 Mekatroniset järjestelmät, 4 op
Mechatronic Systems

Vastuuhenkilö

Kari Koskinen, Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-42200 2016-01 4 Jussi Aaltonen
Henri Vainio

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee mekatroniikan tehoasteen komponenttien tyypillisiä rakenneratkaisuja ja pystyy soveltamaan tietojaan niiden suunnitteluun - Opiskelija tuntee mekatroniikassa sovellettavan anturitekniikan jaa osaa soveltaa sitä käytänössä - Opiskelija osaa ottaa järjestelmän moniteknisyyden asettamat haasteet ja tarjoamat edut huomioon - Opiskelija tuntee servokäyttöjen mitoituksen teoreettisia perusteita - Opiskelija tuntee väyläteknikan perusteet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mekatroniset toimilaitteet ja muut tehoasteen komponentit; rakenneratkaisut ja suunnittelu     
2. Anturi- ja mittaustekniikka     
3. Säätötekniikka – nopeus-, voima- ja asemaservot     
4. Monitekniset mekatroniset järjestelmät     
5. Väylätekniikan perusteet     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   TBD           Ei   
Luentokalvot   Luentomoniste           Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-40400 Mekaaniset ja mekatroniset rakenteet Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 16.02.2017