MEI-70200 Avioniikka, 5 op
Avionics

Lisätiedot

Yhteistotetus Tampereen Ammattikorkeakoulun kanssa.

Opintojakson luennot: TkT Antti Perttula (TAMK), DI N.N. (Patria Aviation Oy)

Vastuuhenkilö

Jouko Laitinen, Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-70200 2016-01 1 - 2 Jussi Aaltonen
Jouko Laitinen
Olli Usenius
Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja harjoitusten sisällöstä sekä harjoitus- ja laboratoriotyöt.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee avioniikkajärjestelmien keskeiset komponentit ja rakenneratkaisut - Opiskelija tuntee ilma-aluksissa käytettävien säätö- ja ohjausjärjestelmien säätö- ja ohjaustekniset perusteet - Opiskelija tuntee ilma-aluksissa käytettävän mittaus- ja anturitekniikan sekä tutkien perusteet - Opiskelija tuntee ilma-alusten väylätekniikan perusteet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mittarit ja näytöt     
2. Navigaatiojärjestelmät     
3. Kommunikaatiojärjestelmät      
4. Mittaus- ja anturitekniikka ilma-aluksissa  Tutkajärjestelmät   
5. Ohjaus- ja säätöjärjestelmät ilma-aluksissa      
6. Avioniikan komponentit  Ilma-alusten väylätekniikan perusteet   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Aircraft Systems: Mechanical, Electrical and Avionics Subsystems Integration   Moir I., Seabridge A   978-1-119-96520-6       Kyllä   
Kirja   Aircraft Electrical and Electronic Systems   David Wyatt, Mike Tooley   978-0750686952       Ei   
Kirja   Principles of Avionics   Albert Helfrick   978-1-885544-32-2       Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 15.04.2016