MEI-70150 Komposiittirakenteet, 3 op
Composite Structures in Aircrafts

Lisätiedot

Yhteistotetus Tampereen Ammattikorkeakoulun kanssa.

Vastuuhenkilö

Jouko Laitinen, Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-70150 2016-01 3 - 4 Jussi Aaltonen
Matti Hyvärinen
Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja harjoitusten sisällöstä sekä harjoitustyö

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee lentokoneissa käytettävien komposiittirakenteiden perustoteutukset - Opiskelija osaa mitoittaa yksinkertaisia komposiittirakenteita - Opiskelija tuntee komposiittirakenteiden väsymisilmiöt - Opiskelija tuntee komposiittirakenteiden valmistus- ja korjausmenetelmät

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lentokoneiden komposiittirakenteiden toteutustavat     
2. Lentokoneiden komposiittirakenteden mitoitus     
3. Lentokoneiden komposiittirakenteiden väsymisilmiöt     
4. Lentokoneiden komposiittirakenteden valmistus- ja korjausmenetelmät     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Komposiittirakenteet   Saarela O.   978-951-9271-28-6       Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 16.02.2017