MEI-70000 Johdatus lentotekniikkaan, 4 op
Introduction to Aircraft Engineering

Lisätiedot

Yhteistotetus Tampereen Ammattikorkeakoulun kanssa.

Opintojakson luennot: DI Jouko Laitinen (TTY), TkT Antti Perttula (TAMK), TkT Jaakko Hoffren (Patria Aviation Oy)

Vastuuhenkilö

Jouko Laitinen, Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-70000 2016-01 1 - 2 Jussi Aaltonen
Arttu Heininen
Jouko Laitinen
Leo Mäkelä
Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja harjoitusten sisällöstä sekä seminaariesitys.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee erilaiset ilma-alustyypit, niiden sovellutusalueet ja pääominaisuudet - Opiskelija tietää lentotekniikan olennaiset osa-alueet - Opiskelija tuntee ilmailualaan liittyvien viranomaismääräysten taustan sekä omaksuu lentokelpoisuus- ja turvallisuusajattelun - Opiskelija osaa ilma-alusten huollon ja kunnossapidon perusteet - Opiskelija tuntee ilmailualan erilaiset organisaatiot

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ilma-alusten esittely, käyttötavat ja jaottelu     
2. Lentämisen perusteita ja päävoimiin liittyvät tekniikan alat   Ilmakehän ominaisuudet ja sääolot sekä niistä johtuvia järjestelmätarpeita    
3. Ilmailualan turvallisuusajattelu ja siihen liittyviä viranomaisvaatimuksia     
4. Lentokonetyypin elinkaari     
5. Ilmailuun liittyvä infrastruktuuri  Ilmailun tulot ja kustannukset    
6. Kunnossapitofilosofiat  Huoltojärjestelmät, MSG-3 jne.   
7. Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpito, bulletiinit, käsikirjat jne.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Lentotekniikan perusteet   Hoffren J., Saarela O.   978-952-13-3481-8       Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 16.02.2017